Funkcionári klubu


Členovia výboru Kraso Centrum Košice

JUDr. Peter Majerník

predseda klubu
tel.: +421 948 224 226

krasocentrumkosice@gmail.com

Mgr. Ivana Hérnandez

tajomník klubu
tel. : +421 908 322 418

krasocentrumkosice@gmail.com

Mgr. Marta Andrášová

hospodárka klubu
tel. : +421 904 441 680

hospodar.krasocentrumkosice@gmail.com

Ing. Veronika Sotáková

zodpovedná za prípravku
tel.: +421 911 456 712

pripravka.krasocentrumkosice@gmail.com

Ing. Eva Bružeňáková

fondy a dotácie
tel.: +421 905 114 440