Kontakt


Adresa

Kraso Centrum Košice
Zimný štadión Crow aréna
Kavečianska cesta 1
040 01 Košice

Bankové spojenie
IBAN: SK91 3100 0000 0043 5017 8202

Telefón

predseda klubu
tel.: +421 948 224 226

tajomník klubu
tel.: +421 908 322 418

člen výboru zodpovedný za prípravku
tel.:+421 911 456 712