Média


Tlač a internet

Lifestyle so Simou - 20.2.2020

Lifestyle so Simou

RTVS Regina - 21.1.2020

Pani trénerka Hana Töcziková v relácii Regina

Športová osobnosť Košíc 2018

Projekt Športová osobnosť Košíc (ŠOK) vznikol v roku 2009 s ambíciou vyhľadávať, pripomínať a oceňovať športovcov ale i iné osobnosti z oblasti športu, ktoré boli, alebo aj dnes sú istou formou spojené s mestom Košice.
V rámci 10. ročníka tejto ankety bola v kategórii Legenda ocenená aj pani Hana Töcziková, dlhoročná trénerka a členka klubu Kraso Centrum Košice.


V mene klubu KC Košice týmto srdečne blahoželáme p.trénerke Hanke Töczikovej k získaniu nádhernej a motivujúcej ceny ŠOK 2018 a želáme veľa síl a úspechov do budúcich sezón.
Oficiálna stránka projektu Športová osobnosť Košíc
Video záznam galavečera
Fotografie z galavečera


Audio

RTVS - Hosť Rádia Regina - Východ 11.1.2019

Rozhovor s p. Ondášovou a deťmi Kraso Centra Košice


RTVS - Večerné reflexie 23.9.2014

Rozhovor s p. trénerkou Hanou Töczikovou